Načítavanie . . .

V ýroba výrobkov a predmetov na mieru podľa požiadaviek zákazníka s použitím progresívnych technológií s vysokou mierou presnosti a kvality. Naša spoločnosť v prípade potreby vypracuje grafický návrh, či model požadovaného predmetu/výrobku podľa zadaných požiadaviek zákazníka. Spoločnosť sa taktiež podieľa pri procese návrhu/ vývoja výrobku na optimalizácií nákladov, tak aby bol dosiahnutý čo najlepší efekt.

Výroba a návrh

  • Výrobkov z dreva
  • Výroba polystyrénových a svetelných reklám
  • Dizajnérskych návrhov/prototypov
  • Reklamných predmetov
  • Tesnení
  • Výroba z plastu
  • Gravírovanie skla
  • Gravírovanie kovov

Zaujali sme Vás? Prosím kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.